Zagrożenie epidemiologiczne – studenci przebywający na wymianie Erasmus+

Zagrożenie epidemiologiczne – studenci przebywający na wymianie Erasmus+

Aktualizacja: 22.04.2020 r.


POWRÓT – KWARANTANNA (informacje Komendy Głównej Straży Granicznej)

WYTYCZNE AGENCJI PROGRAMU ERASMUS W SPRAWIE STYPENDIUM I KOSZTÓW

W związku z licznymi zapytaniami, zamieszczamy kilka przydatnych informacji, mając nadzieję, że jesteście Państwo bezpieczni i pozostajecie w stałym kontakcie ze swoimi uczelniami przyjmującymi i stosujecie się do ich wytycznych oraz do wytycznych władz krajów, w których aktualnie przebywacie.

Chcemy przy tej okazji poinformować, że od dzisiaj do odwołania nasz zespół pracuje zdalnie i pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresami:
Poniżej często zadawane przez Państwa pytania i nasze odpowiedzi:

1. Chcę pozostać nadal na stypendium za granicą, uczelnia zorganizowała mi zajęcia online. Czy muszę coś załatwiać w związku z tym?
ODP.: W tym przypadku nie ma dodatkowych wytycznych; jedyna różnica to zajęcia w trybie online.

2. Chcę wrócić do Polski, ale dalej brać udział w zajęciach online prowadzonych przez uczelnię zagraniczną, zgodnie z moim Learning Agreement. Czy muszę coś w związku z tym załatwić?
ODP.: Jeśli student chce wrócić do Polski i tutaj zdalnie kontynuować naukę na uczelni zagranicznej oraz zdalnie (online) zaliczać egzaminy końcowe, musi mieć na uwadze przede wszystkim następujące kwestie:
a) Jeśli uczelnia zapewnia możliwość zdalnego kontynuowania nauki, macie Państwo wybór, który należy skonsultować z Koordynatorem ECTS na UEW. Obie możliwości (zaliczania semestru na uczelni zagranicznej zgodnie z Learning Agreement oraz ustalenia z Koordynatorem zmian w LA i zaliczanie większości przedmiotów w Polsce) są w porządku, ale to Koordynator ECTS zatwierdza wszelkie propozycje związane z zaliczeniami.
b) Przed powrotem do Polski należy obowiązkowo odebrać z uczelni partnerskiej oryginał Attendance Certificate, chyba że uczelnia oferuje zdalne nauczanie i wystawia ten dokument po zakończeniu zdalnie prowadzonych egzaminów, a oryginał przesyła pocztą na adres  Centrum Współpracy Międzynarodowej na UEW.
UWAGA! W takim przypadku student nie pobiera stypendium przebywając już w Polsce. Stypendium jest przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.

3. Nie wiem, czy powinienem wracać, czy zostać. Na uczelni zagranicznej też jest nakaz pozostawania w domu i zajęcia online. Co powinienem zrobić?
ODP.: Decyzja, jakkolwiek zapewne w niektórych przypadkach trudna, należy do Państwa. Część studentów decyduje się na powrót, większa część (przynajmniej z tego, co póki co obserwujemy) pozostaje za granicą, przede wszystkim dlatego, że pozostanie tam jest o wiele bezpieczniejsze niż podróż w obecnej sytuacji. W przypadku powrotu i kontynuowania nauki online trzeba liczyć się z ryzykiem jakie niesie ze sobą podróż, ale też z koniecznością zadbania o to, aby po powrocie nadal nie ponosić kosztów (np. jeśli student wynajmuje mieszkanie, często może pojawić się problem z koniecznością ponoszenia opłat do końca semestru, niezależnie od tego, czy student użytkuje lokal). Wtedy Agencja będzie wymagała, aby udowodniła Pani, że nie dało się odzyskać tych pieniędzy mimo licznych prób. Agencja zapewnia, że będzie rozpatrywała wnioski dot. wczesnego powrotu elastycznie. Wyobrażamy sobie, że takie decyzje nie są łatwe, dlatego tym bardziej zachęcamy do spokojnego przemyślenia sytuacji. Warto skonsultować się z innymi studentami, rodziną, bliskimi, i Koordynatorem ECTS.

4. Czy jeśli teraz wrócę do Polski i będę nadal uczyć się online na uczelni zagranicznej, to będę otrzymywać stypendium Erasmus+?
ODP.: Nie, stypendium nie będzie przyznawane za okres, który student spędza już w Polsce. Stypendium jest przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. Jeśli będzie Pani w Polsce i będzie to Pani decyzja, a nie przymus nałożony przez uczelnię zagraniczną, o ewentualne wyrównanie kosztów trzeba będzie wnioskować, ponieważ samo stypendium będzie musiało być zwrócone. Każdy poniesiony koszt, który będzie wynikiem powrotu do kraju, będzie musiał być opisany i udokumentowany, oraz trzeba będzie udowodnić, że nie dało się tych pieniędzy odzyskać w inny sposób.

5. Chcę wrócić do Polski i całkowicie zrezygnować ze studiów za granicą i brać udział w zajęciach na UEW. Co muszę załatwić?
ODP.: Decydując się na powrót ze względu na zagrożenie epidemiologiczne należy mieć na uwadze, że:
a) Przed powrotem do Polski należy obowiązkowo odebrać z uczelni partnerskiej oryginał Attendance Certificate,
b) Należy dostosować się do poniższych zaleceń:
  • Student, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłającą) i zgłosić przerwanie/rezygnację z mobilności w sposób wymagany przez uczelnię (wiadomość mailowa).  
  • Powinien to zrobić w porozumieniu z uczelnią, w której realizuje pobyt (uczelnią przyjmującą).
  • W zawiadomieniu student powinien podać przyczynę rezygnacji/przerwania oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać.
  • Student powinien dołączyć do wniosku dowody tego, że próbował różnymi sposobami i bez skutku odzyskać wydane pieniądze (odpowiedzi odmowne od linii lotniczych, odpowiedzi odmowne od najemców, biur akademików itp.).
6. Chcę wracać do Polski, ale nie wiem, jak zorganizować sobie podróż powrotną. Czy mają Państwo jakieś rady?
ODP.: Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ  uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Jeśli ktoś z Państwa nie znajduje się w ww. grupie, to prosimy, aby mimo wszystko wypełniali Państwo ankietę przedstawiając swoją sytuację lub dzwonili na infolinię w celu uzyskania informacji, czy mogą skorzystać z opcji udostępnianej przez Rząd RP lub kontaktowali się z polską placówką dyplomatyczną. Prosimy też o kontakt z nami w trudnych sytuacjach, postaramy się Państwu pomóc na tyle, na ile możemy.

7. Jak wygląda przejście na zajęcia na UEW przy przerwaniu mobilności Erasmus+ i powrocie do Polski w trakcie semestru, który już trwa?
ODP.: Z pytaniem polecam skierować się do pani Koordynatora ECTS na UEW. To osoba najlepiej zorientowana w kwestiach związanych z zaliczeniami, programem studiów i ewentualnymi przeszkodami z tym związanymi. Jak się Pani domyśla, uczelnia jest zmuszona obecnie mocno przeorganizować swoją pracę, więc proszę uzbroić się w cierpliwość oczekując na odpowiedzi. Warto również skonsultować się z Dziekanatem.

8. Jakie dokładnie kroki muszę podjąć, jeśli przerywam/kończę mobilność z powodu epidemii?
ODP.: Rezygnacja z wymiany Erasmus+ (w trakcie trwania pobytu, związana z epidemią) krok po kroku:

1. Student lub doktorant, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdów związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien powiadomić o tym uczelnię przyjmującą (zagraniczną), w odbiorcach umieszczając również pracownika biura Sekcji Mobilności Międzynarodowej: joanna.tyburczy@ue.wroc.pl lub agnieszka.swietczak@ue.wroc.pl (można też przesłać na nasz adres korespondencję, w której student informuje uczelnię o rezygnacji, używając opcji „przekaż dalej” lub „prześlij dalej”.

2. Następnie student powinien przesłać na jeden z powyższych adresów mailowych:
 • oświadczenie o decyzji dot. przerwania lub zakończenia mobilności – w zawiadomieniu należy podać przyczyny przerwania mobilności (tu należy wskazać na działanie siły wyższej) oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać,
 • potwierdzenie zaistniałej siły wyższej (np. e-maila z uczelni zagranicznej dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadzenia stan wyjątkowego, uczelnia na pewno informowała o lokalnej sytuacji na bieżąco),
 • kopie oryginalnych dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków, które wymieniono w ww. kalkulacji (skany dokumentów poświadczających poniesienie zestawionych wydatków – faktur, rachunków, potwierdzenia dokonanych transakcji bankowych). UWAGA! Przed złożeniem oświadczenia upewnij się, czy linia lotnicza, w której dokonano rezerwacji, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet (np. informacja na stronach internetowych linii lotniczych). Jeśli informacji takiej nie można uzyskać, uwzględnij ten fakt w oświadczeniu.
 • dowody na to, że student starał się o zwrot poniesionych kosztów, lecz zwrot nie był możliwy (kopię odmownej odpowiedzi od najemcy, odmownej odpowiedzi linii lotniczych itp.),
 • Attendance Certificate/Zaświadczenie o czasie pobytu (na naszym wzorze dostępnym na naszej stronie lub na wzorze używanym przez uczelnię zagraniczną) – podpisany przez uczelnię przyjmującą (zagraniczną) dokument, w którym potwierdzone są faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu na uczelni partnerskiej. Dokument jest wydawany w momencie zakończenia/przerwania pobytu. Na ten moment wystarczy nam skan, ale oryginał należy niezwłocznie wysłać do naszego biura pocztą (patrz: punkt 3),
3. Przesłanie do naszego biura Sekcji Mobilności Międzynarodowej UEW pocztą wszystkich powyższych dokumentów w oryginałach.

4. Dalsze kroki podejmuje już nasze biuro – my kontaktujemy się z Narodową Agencją i wnioskujemy o uznanie danego przypadku jako działanie siły wyższej. O decyzji informujemy studenta.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem