Erasmus+

Informacja dla uczestników programu Erasmus+ (outgoing students)

Uwaga!
Informacja dla Studentów UEW:

Od poniedziałku 16.03.2020 r. obsługujemy Państwa wyłącznie zdalnie. Prosimy o kontakt pod adresami:
Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, prosimy o przesłanie skanu Zaświadczenia o wysokości średniej do nas drogą mailową.


Information for Erasmus+ students (incoming students)

Attention!
Information for incoming Erasmus Students:

From Tuesday, March 17th we’re working only remotely.

Please contact us by e-mail: malgorzata.mazurek@ue.wroc.pl


By the decision of the European Commission, Wrocław University of Economics received the Erasmus Charter for Higher Education for the years 2014-2020, entitling to carry out activities under the Erasmus+ Program.

ECHE Number: 70670-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Detailed information about the Erasmus + program:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (POL)

Erasmus+ @ European Commission website

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand