O nas

cwm_logo_cb_obc_400
Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, w budynku A, pok. 17 i 18 oraz 16 i 27 (biuro Programu Erasmus).

Merytorycznie Centrum podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Obecnie funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawuje prof. dr hab. Bogusława Drelich – Skulska, bud. G, pok. 100, tel. (+48) 71 36 80 160, e-mail: prorektor.zagranica@ue.wroc.pl

Obowiązująca strategia internacjonalizacji naszego Uniwersytetu zakłada działania związane z internacjonalizacją w 9 obszarach. Centrum Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialne jest za aż 7 z tych obszarów. Wykonując założenia strategii internacjonalizacji naszego Uniwersytetu CWM prowadzi działania w ramach następujących elementów strategii:
  1. Międzynarodowe akredytacje
  2. Udział zagranicznej kadry dydaktycznej
  3. Staże zagraniczne dla pracowników Uczelni
  4. Współpraca naukowa (konferencje, projekty, itp.) ze strategicznymi zagranicznymi partnerami
  5. Podwójne dyplomy
  6. Szeroka międzynarodowa wymiana studentów
  7. Studenckie projekty o zasięgu międzynarodowym

Katalog działań CWM to m.in.:
1. Kompleksowe prowadzenie procesów akredytacyjnych w ramach międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych (patrz akredytacje międzynarodowe).
2. Współpraca z zagranicznymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (patrz członkostwo).
3. Pozyskiwanie środków finansowych w ramach programu Erasmus+ Akcja KA103 i KA107.
4. Obsługa pracowników naukowo – dydaktycznych wyjeżdżających w celu prowadzenia wykładów i w celach szkoleniowych na uniwersytety partnerskie w ramach programu Erasmus+ i innych umów bilateralnych (mapa partnerów zagranicznych UEW).
5. Obsługa pracowników administracyjnych wyjeżdżających w celu prowadzenia wykładów i w celach szkoleniowych na uniwersytety partnerskie w ramach programu Erasmus+ i innych umów bilateralnych.
6. Wsparcie udzielane zagranicznym profesorom wizytującym odwiedzającym UEW w celach prowadzenia wykładów i badań naukowych.
7. Stałe poszukiwanie zagranicznych uniwersytetów partnerskich w Europie i na świecie (coroczna strategia internacjonalizacji CWM zakładająca współpracę z kolejnym krajem i regionem; mapa współpracy).
8. Obsługa studentów UEW wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i innych umów bilateralnych (mapa parterów zagranicznych UEW).
9. Obsługa studentów UEW przyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ i innych umów bilateralnych (mapa parterów zagranicznych UEW).
10. Prowadzenie działań promocyjnych za granicą zmierzających do rozszerzenia rozpoznawalności UEW na arenie międzynarodowej, w tym udział w targach edukacyjnych, misjach promocyjnych, współpraca z przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi na całym świecie).
11. Pozyskiwanie kandydatów na studia poprzez udział w targach rekrutacyjnych oraz współpracę z zagranicznymi agencjami.
12. Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz MNiSW w ramach programów zagranicznych np. Ready, Study, Go! Poland.
13. Pośrednictwo w programie MIRAI (specjalny program dla studentów organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii).
14. Koordynowanie projektu Visiting Professors we współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim (WCA).
15. Koordynacji we współpracy z Samorządem Studentów projektu Mentor. Jest on skierowany do obcokrajowców w czasie pierwszego roku studiów. To program, którego celem jest połączenie w pary nowych studentów obcokrajowców ze studentami z wyższych roczników UEW. Rolą mentora ma być pomoc w zaaklimatyzowaniu się na naszej Uczelni oraz w mieście.
16. Obsługa wyjazdów zagranicznych naszych pracowników naukowo – dydaktycznych i administracyjnych skierowanych na delegacje służbowe.
17. Wsparcie kontaktów kadry naukowo – dydaktycznej naszej Uczelni ze studentami zagranicznymi.
18. Stworzenie i utrzymywanie stron WWW w języku angielskim związanych z realizacją działań CWM oraz pomoc innym jednostkom Uczelni w tym zakresie.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem