27. doroczna konferencja CEEMAN, Wrocław

27. doroczna konferencja CEEMAN, Wrocław27th_cac_logo_s
W dniach 25-27 września 2019 r. we Wrocławiu w hotelu Mercure Wrocław Centrum, odbędzie się 27. doroczna konferencja CEEMAN pod tytułem  Management Education for a Changing World. Konferencja CEEMAN tradycyjnie obejmuje serię wydarzeń mających na celu zapoznanie się z realiami biznesowymi, politycznymi i społecznymi w zmieniającym się świecie współczesnym oraz omówienie implikacji, najlepszych praktyk i współpracy w obszarze rozwoju zarządzania (wystąpienia wprowadzające na temat edukacji biznesowej, panele międzynarodowe, dyskusje okrągłego stołu i warsztaty). Organizowanych jest także kilka imprez towarzyszących, takich jak sesje przedkonferencyjne, sesja plakatowa, indywidualne spotkania doradcze Dean2Dean, sesja CEEMAN IQA - International Quality Accreditation, doroczne spotkanie CEEMAN i ceremonia wręczenia nagród CEEMAN Awards.

Konferencja jest organizowana wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW), zaliczanym do najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Założona w 1947 r. UEW oferuje akredytowane studia licencjackie, magisterskie, MBA i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a łączna liczba studentów osiągnęła ponad 11 000 w ostatnim roku akademickim. Jest ważnym ośrodkiem edukacji, nauki i badań. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu lub jego kierunki studiów posiadają akredytacje IQA CEEMAN, ACCA, EPAS, CFA Institute, CIMA, EMOS i PKA.
Strona internetowa konferencji: http://www.ceeman.org/programs-events/27th-ceeman-annual-conference


Patronat
logo_mnisw_web Konferencja została objęta Patronatem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Jarosława Gowina.
logotyp_patronat_marszalka_pion-przybylski_250
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego.
prezwroc_pol_300 Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka.

CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies
Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach, założone w 1993 r, stawia sobie za cel przyspieszenie wzrostu jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest globalną siecią instytucji zajmujących się rozwojem zarządzania, zainteresowanych jakością edukacji i innowacji w tej dziedzinie, a także szerokim obszarem tematów związanych ze zmianami, z blisko 200 członkami z 45 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
Główne cele działalności CEEMAN to:
  • poprawa jakości zarządzania i rozwoju przywództwa, w szczególności w krajach przechodzących transformację i dynamiczne zmiany;
  • zapewnienie możliwości kontaktu i miejsca spotkań dla szkół zarządzania i innych instytucji związanych z rozwojem zarządzania w celu promowania i ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń;
  • zapewnienie platformy dialogu, wzajemnej współpracy i uczenia się pomiędzy instytucjami zajmującymi się rozwojem zarządzania i przedsiębiorstwami, które działają w obszarze transformacji i dynamicznych zmian;
  • promowanie przywództwa na rzecz zmian, globalnej konkurencyjności i odpowiedzialności społecznej, innowacji i kreatywności oraz poszanowania wartości kulturowych.
Strona internetowa: http://www.ceeman.org/home
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem