Międzynarodowe akredytacje instytucjonalne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Międzynarodowe akredytacje instytucjonalne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu konsekwentnie realizuje działania strategiczne z zakresu internacjonalizacji poprzez pozyskiwania międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych. Działania te wpisują się w nową strategię UEW, która traktuje internacjonalizację jako kluczowe działanie przenikające wszystkie obszary funkcjonowania. Ponadto stanowią one odzwierciedlenie planu rozwoju umiędzynarodowienia UEW.

Obecnie realizowane są 3 procesy międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych, nad którymi czuwa Centrum Współpracy Międzynarodowej: proces akredytacji CEEMAN, EUA oraz AACSB, przy czym pierwsze dwa z nich są to procesy reakredytacji.

Poniżej prezentujemy krótko wymienione organizacje akredytujące szkoły biznesu.
 ceeman_logo  1. CEEMAN (Central and East European Management Development Association)
 • CEEMAN stawia sobie za cel przyspieszenie wzrostu jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Założone w 1993 r.
 • Zrzesza 200 członków z 50 krajów
 • W Polsce CEEMAN ma 22 członków a 10 z nich posiada akredytację IQA CEEMAN.
 eua_logo  2. EUA (European University Association)
 • Stowarzyszenie powstało z połączenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (CRE) i Konfederacji Konferencji Rektorów Unii Europejskiej.
 • Założone w 2001 roku.
 • Zrzesza ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 49 krajach europejskich.
 • W Polsce EUA ma 38 członków, w tym 6 uczelni przeszło program ewaluacji instytucjonalnej.
 aacsb_logo  3. AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
 • AACSB jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje oświatowe, przedstawicieli biznesu oraz inne organizacje zaangażowane w rozwój edukacji biznesowej.
 • Założone w 1916 roku.
 • Zrzesza ponad 1850 organizacji członkowskich w ponad 100 krajach.
 • W Polsce AACSB ma 12 członków, w tym 3 uczelnie posiadają akredytację AACSB.
 • Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna AACSB jest jedną z trzech tzw.” koron akredytacyjnych”.


Jednocześnie przedstawiamy korzyści wynikające z członkostwa w organizacjach takich jak CEEMAN, EUA i AACSB oraz korzyści uzyskania międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych przyznawanych przez te instytucje.

Korzyści dla uczelni związane z międzynarodowymi akredytacjami instytucjonalnymi

SAMOOCENA
Proces akredytacji wymusza przeprowadzenie samooceny, obejmującej krytyczną refleksję oraz podjęcie wynikających z niej działań doskonalących.

SAMODOSKONALENIE oraz CIĄGŁOŚĆ DOSKONALENIA
Akredytacje międzynarodowe pozwalają znacznie usprawnić proces zarządzania uczelnią, przyczyniając się w ten sposób do jej rozwoju. Proces przygotowania do akredytacji stanowi proces samodoskonalenia. Obejmuje działania mające na celu rozwijanie i usprawnianie mechanizmów związanych z monitorowaniem, oceną i doskonaleniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni. Możliwość regularnej reakredytacji sprawia, że proces doskonalenia ma charakter ciągły.

NETWORKING i BENCHMARKING
Członkostwo uczelni w organizacji akredytującej daje nieograniczony dostęp do wiedzy i umożliwia wymianę doświadczeń z pracownikami uczelni na całym świecie. Inspirowanie się rozwiązaniami związanymi z zarządzaniem uczelnią, sprawdzonymi w innych krajach jest bardzo korzystne.

ROZWÓJ KADRY
Akredytacje międzynarodowe umożliwiają wyróżnienie uczelni na rynku edukacyjnym i stanowią zachętę dla naukowców i studentów poszukujących najlepszych ośrodków edukacyjno-badawczych umożliwiających ich rozwój osobisty na światowym poziomie.

PROJEKTY BADAWCZE
Posiadanie akredytacji czyni uczelnię bardziej widoczną w świecie i zachęca inne jednostki naukowe do nawiązywania współpracy, np. w ramach transnarodowych projektów badawczych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem