EFMD Accreditation dla kierunku International Business

Prestiżowa akredytacja EFMD dla kierunku International Business

efmd-accreditated-bachelor_300Uzyskanie akredytacji EFMD Global dla trzeciego kierunku studiów prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest znaczącym sukcesem wskazującym na to, że nasza Uczelnia jest mocno zaangażowana w dążenie do podnoszenia jakości i ciągłego doskonalenia procesów zarządzania w wymiarze międzynarodowym.

Raport Samooceny kierunku International Business (IB) został złożony w styczniu 2022 r, zaś w dniach 08-10 marca 2022 r. odbyła się wirtualna wizyta Komisji Akredytacyjnej EFMD. Słowa podziękowania za jego przygotowanie należą się dr Magdalenie Myszkowskiej – menedżerowi kierunku IB oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej, które wspierało cały proces.

Jesteśmy dumni z pozytywnej oceny i rekomendacji komisji akredytacyjnej, które potwierdziły wysoką jakość kształcenia oraz wskazały kierunki dalszego doskonalenia. To znaczące osiągnięcie jest efektem wspólnego wysiłku i systematycznej pracy naszych nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów oraz wsparcia interesariuszy zewnętrznych uczelni.

wueb_efmda_award_bachelor_ib_june2022_790


EFMD Programme Accreditation to wiodący międzynarodowy system oceny jakości, doskonalenia i akredytacji stopni i programów biznesowych i/lub menedżerskich, bezpośrednich, mieszanych i online. Akredytacja wyznacza standardy dla programów uznawanych na arenie międzynarodowej i poddawanych ocenie przez ekspertów. Proces akredytacji obejmuje wszystkie aspekty realizacji programu nauczania: od otoczenia instytucjonalnego, krajowego i międzynarodowego, poprzez jego projektowanie, realizację, wyniki i odziaływanie, po procesy zapewniania jakości. Akredytacja EFMD Global kładzie nacisk na dyscyplinę akademicką, praktyczność, proces umiędzynarodowienia oraz etykę i zrównoważony rozwój.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem