Aktualności

DODATKOWY NABÓR NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM), Sekcja Mobilności Międzynarodowej (SMM) informuje, że w dniu 06.04.2020 r. o godz. 8:00 rozpocznie się dodatkowy nabór (w ramach wolnych miejsc pozostałych po pierwszej rekrutacji) na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Harmonogram dodatkowego naboru przedstawia się następująco:

06.04 godz. 8:00 - 17.04 godz. 15:00 - rejestracja w systemie rekrutacyjnym online i wybór uczelni (student)
17-22.04 - przydział miejsc (CWM)
23.04 - wypełnienie formularza osobowego (student)
24.04 - ogłoszenie wyników rekrutacji (CWM)
od 27.04 - nominacje (CWM)

W celu uzyskania dostępu do systemu rekrutacyjnego online www.erasmus.ue.wroc.pl, należy dostarczyć do pracowników Sekcji Mobilności Międzynarodowej drogą mailową skan podpisanego przez Dziekanat Zaświadczenia o wysokości średniej ze wszystkich dotychczas ukończonych semestrów na bieżącym poziomie studiów*.

Na zaświadczeniu oprócz średniej musi się znajdować także Państwa PESEL, nr indeksu oraz nr telefonu.

Przypominamy, że minimalna średnia umożliwiająca udział w dodatkowym naborze to 4.0.

*studenci studiów licencjackich dostarczają zaświadczenie za wszystkie ukończone semestry studiów licencjackich na UEW, studenci studiów magisterskich – za wszystkie ukończone semestry studiów magisterskich na UEW.

UWAGA! W związku z pandemią i jej długofalowymi skutkami zastrzegamy możliwość zmian kraju i/lub uczelni partnerskiej lub odwołania wyjazdu.


Informacja dla uczestników programu Erasmus+ (outgoing students)

Uwaga!
Informacja dla Studentów UEW:

Od poniedziałku 16.03.2020 r. obsługujemy Państwa wyłącznie zdalnie. Prosimy o kontakt pod adresami:
Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, prosimy o przesłanie skanu Zaświadczenia o wysokości średniej do nas drogą mailową.


Information for Erasmus+ students (incoming students)

Attention!
Information for incoming Erasmus Students:

From Monday, March 16th we’re working only remotely.

Please contact us by e-mail: malgorzata.mazurek@ue.wroc.pl


Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa
W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie w ramach projektów zarządzanych przez FRSE informujemy, że decyzja o tym, czy mobilność  ma dojść do skutku, należy ostatecznie do beneficjenta. FRSE nie udziela w tym względzie żadnych specjalnych zaleceń ani zgód. Odpowiednim organem do wydawania takich zaleceń jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Główny Inspektor Sanitarny. Prosimy śledzić komunikaty na stronie MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) i GIS (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/). Również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Cały komunikat na stronie: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji

REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Międzynarodowej informuje, że w dniu 06.03.2020 r. w godzinach 13:00-15:00 (UEW, budynek P, sala P1) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych rekrutacją na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

System rekrutacyjny online będzie dostępny dla studentów od 6 marca od godziny 18:00 do 16 marca do godziny 15:00.

W celu uzyskania dostępu do systemu rekrutacyjnego online www.erasmus.ue.wroc.pl, należy w pierwszej kolejności dostarczyć do biura Sekcji Mobilności Międzynarodowej (budynek A, pokój 16 lub 27) podpisane przez Dziekanat Zaświadczenie o wysokości średniej ze wszystkich dotychczas ukończonych semestrów na bieżącym poziomie studiów*. Na zaświadczeniu oprócz średniej musi się znajdować także Państwa PESEL, nr indeksu oraz nr telefonu. Przypominamy, że minimalna średnia umożliwiająca udział w rekrutacji w tym roku to 4.0.

*studenci studiów licencjackich dostarczają zaświadczenie za wszystkie ukończone semestry studiów licencjackich na UEW, studenci studiów magisterskich – za wszystkie ukończone semestry studiów magisterskich na UEW.


Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje, że na mocy Zarządzenia nr 140/2019 z dnia 27.11.2019 w „Regulaminie wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej” wprowadzono zmianę dotyczącą wymaganej minimalnej średniej ocen.
Do rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021, zaplanowanej na marzec 2020r., przystąpić będą mogli studenci ze średnią ocen na poziomie minimum 4,00.

Spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 roku w godz. 18:00 – 21:00 na kampusie UE, sala P2.

Organizator spotkania: ESN UE we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus, mobilność z krajami partnerskimi w semestrze letnim 2019/2020.

Oferta obejmuje wyjazd do następujących uczelni:
  •     Lviv University of Trade and Economics, Lwów, Ukraina – jedno miejsce
  •     School of Economics and Business, Sarajewo, Bośnia I Hercegowina – jedno miejsce
  •     Kazan Federal University, Kazan, Rosja – jedno miejsce
Wymagania
Oferta skierowana jest do studentów co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia.
Kierunek studiów: Business Studies/Economics
Minimalna średnia upoważniająca do aplikowania o wyjazd – 3,75

Dokumenty (podanie oraz list motywacyjny) prosimy składać u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, mgr Iwony Przyłęckiej do dnia 4 listopada 2019 r.

Sekcja Mobilności Międzynarodowej CWM ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie w dniu 11 czerwca (wtorek) o godz. 10:00 w budynku SJO sala nr 12. Spotkanie ma na celu przygotowanie kulturowe uczestników wyjazdu do Włoch w ramach wymiany Erasmus+ 2019/2020.

Spotkanie potrwa 2 godziny, a poprowadzi je dla Państwa p. Teresa Kotarska-Adamczyk.

W przypadku rezygnacji (i tylko w takiej sytuacji), bardzo prosimy o informację zwrotną do 06 czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

Sekcja Mobilności Międzynarodowej CWM ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie w dniu 11 czerwca (wtorek) o godz. 13:00 w budynku CKU sala nr 109. Spotkanie ma na celu przygotowanie kulturowe uczestników wyjazdu do Hiszpanii i Portugalii w ramach wymiany Erasmus+ 2019/2020.

Spotkanie potrwa 2 godziny, a poprowadzi je dla Państwa p. Urszula Sokolnicka.

W przypadku rezygnacji (i tylko w takiej sytuacji), bardzo prosimy o informację zwrotną do 04 czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

Przed wyjazdem w ramach programu Erasmus+ studenci zobowiązani są spotkać się z Wydziałowym Koordynatorem ds. ECTS, aby ustalić Learning Agreement. Następnie odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu oraz do biura Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój 27, A1).

Bardzo prosimy o robienie kopii (skan, zdjęcie, ksero) każdego dokumentu (Learning Agreement, Transcript of Records, Porozumienie w celu wymiany przedmiotów, itd.) dla potrzeb własnej ewidencji.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem