Wytyczne Agencji Programu Erasmus w sprawie stypendium i kosztów

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA WYMIANĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Warunki wypłaty stypendiów Erasmus+ - informacja z dnia 1.09.2020 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji przypominamy, że stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą, który będzie potwierdzony w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez uczelnię przyjmującą.

Stypendium na naukę/nauczanie on-line/zdalne/wirtualne realizowaną/e z kraju macierzystego, czyli bez wyjazdu za granicę, nie przysługuje.

Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana Państwa decyzji odnośnie wyjazdu, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt.

-----------------------------------------------------

According to the information provided by National Agency we'd like to remind you, that you can receive Erasmus+ scholarship only for the time you actually spend studying abroad and which will be confirmed by receiving university in a document such as Attendance Certificate or other official document.

You cannot receive the scholarship for the time you spend in your home country/university studying online, without going abroad.

If you change your decision concerning the exchange and you decide to stay, we kindly ask you to contact us as soon as possible.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem