Wyjazdy studentów na praktykę - SMP

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę - SMP

Szanowni Państwo,
od stycznia 2024 roku wszelkie aktualności, informacje i newsy dla Studentek i Studentów UEW będą umieszczane w witrynie International Gate – serwisie intranetowym Centrum Współpracy Międzynarodowej

REKRUTACJA NA WYJAZDY

Proces rekrutacji na wyjazdy na praktyki Erasmus reguluje dokument: PRAKTYKI ERASMUS ZASADY.

Podania studentów na wyjazdy na praktykę przyjmowane są w sposób ciągły.
Studenci proszeni są o składanie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, mgr Iwony Przyłęckiej (budynek A, pok. 16) następujących, wstępnych dokumentów:
- formularz aplikacyjny
- zaświadczenie o wysokości średniej


Minimalna średnia dopuszczająca studenta do wyjazdu wynosi 4,00 i liczona jest ze wszystkich semestrów studiów odbytych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na danym poziomie studiów w ramach jednego kierunku.

Średnia ocen musi być potwierdzona przez właściwy dziekanat (na dokumencie: Formularz Aplikacyjny).

Wyjazd absolwenta musi odbyć się (rozpocząć i zakończyć) w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, natomiast aplikować należy posiadając jeszcze status studenta (dotyczy studentów 3 roku studiów I stopnia i studentów 2 roku studiów II stopnia).

REKRUTACJA
  1. FORMULARZ APLIKACYJNY
PO REKRUTACJI
  1. COMPANY FORM
  2. LEARNING AGREEMENT
  3. PODANIE O WYJAZD
  4. ARRIVAL CERTIFICATE
PO POWROCIE Z PRAKTYKI
  1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE
  2. OŚWIADCZENIE GREEN TRAVEL
  3. FINAL REPORT

OFERTY PRAKTYK DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIAUWAGA!

NIE WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY PRZEJDĄ POMYŚLNIE PROCES REKRUTACJI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ NA WYJAZD GRANT ERASMUS.

JEST TO UZALEŻNIONE OD FUNDUSZY, JAKIE UCZELNIA OTRZYMA Z NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS.

DOPUSZCZA SIĘ WYJAZDY Z DOFINANSOWANIEM ZEROWYM (GRANT ERASMUS 0 EURO)

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus


System lokalizacyjny MSZ ODYSEUSZ


PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUS
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem